Opgave voor vermelding op Allehypnotherapeuten.nl
   Kijk voor de kosten op de Tarievenpagina

Uw naam:

*   Voorvoegsel:     Voorletters: 
(velden met * dient u altijd in te vullen)

Geslacht:

Man Vrouw           *

E-mail adres:

*

Adres:

*

Postcode:

*

Woonplaats:

*
Provincie : *

Telefoonnummer:

*

Eigen websiteadres:

  link gewenst aan eigen websiteadres  

Overige gewenste opties:

link aan uw eigen e-mailadres
Te vermelden beroep of specialisatie : * indien anders  
NB: er kan maar één beroep cq. specialisatie ingevuld worden,
meerdere kunnen via informatiepaneel vermeld worden (zie onderstaand)
Toevoegen eigen informatiepagina (klik hier voor voorbeeld) :
                                     
regel 1: Praktijknaam
regel 2: Naam
regel 3: registraties
regel 4: bijzonderheden
regel 5: bijzonderheden
(vanaf regel 5 gratis!)
regel 6: bijzonderheden
Toevoegen foto en/of logo op informatiepagina:
Toevoegen foto en/of logo

Toevoegen op andere adressenpagina's

 
Toevoegen op www.allerelatietherapeuten.nl
Toevoegen op www.allekindertherapeuten.nl
Toevoegen op www.allecoaching.nl
Indien u op deze website onder uw bedrijfsnaam vermeld wilt worden, kunt u die hier invullen:
Toevoegen op www.allepsychologen.nl

Ruimte voor vragen of opmerkingen:

Ik ontvang een factuur volgens de tarieven zoals op deze website vermeld, en geef hierbij een machtiging om de kosten voor de vermelding af te schrijven van IBAN nummer:
BIC nummer (als u een buitenlandse bank heeft):
Op naam van: te:

Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

Voorwaarden:

Indien u alles goed heeft ingevuld en akkoord gaat met de voorwaarden, druk dan op deze knop, dan worden uw gegevens verzonden.
Ja, ik ben bekend en akkoord met de voorwaarden

 

Wanneer u op 'Verzend' klikt zet u een digitale handtekening voor een overeenkomst; u verklaart u de 'Tarieven en voorwaarden' gelezen te hebben en akkoord te gaan met de inhoud hiervan. Deze online aanmeldingsprocedure is goedgekeurd door Gerechtsdeurwaarder West-Brabant te Zevenbergen en incassobureau Justice in Rotterdam