Informatie praktijk

Praktijk Schrijer jeugdpsychologen
Naam Dhr JM Schrijer: Schrijer jeugdpsychologen
Adres Oosterheemplein 231-B - 2721 NC - Zoetermeer
Telefoon 079 3429652
E-mailadres praktijkschrijer@xs4all.nl
Website www.praktijkschrijer.nl/
Beroep Kinder- en Jeugdpsycholoog R
Registraties Gz-psycholoog, Registerpsycholoog NIP Kind & Jeugd, lid NVvH