AlleHypnotherapeuten.nl

Een hypnotherapeut vindt u hier

Voorwaarden

Artikel 1 – Doelstelling

De website www.allehypnotherapeuten.nl heeft tot doel alle adressen van hypnotherapeuten op een overzichtelijke en toegankelijke wijze beschikbaar te maken op het internet, zodat cliënten en verwijzers snel een hypnotherapeut bij hen in de buurt kunnen vinden. Hypnotherapeuten wordt de mogelijkheid geboden zich met beperkte kosten zich op een doeltreffende wijze op het internet te presenteren.

Artikel 2 – Vereisten

De vermelde deelnemers voldoen aan één of meer van de volgende eisen:

  • een opleiding tot hypnotherapeut
  • lid van één of meer gespecialiseerde verenigingen of beroepsorganisaties, zoals bv. NIP, NVP, NVVP, NGVH, NBVH, LVE, NVO, NMI, NAP, SONT, IFOH, ISMA, NVNLP, BER, SRBAG, VGCT, RING, Milton Erickson instituut, BOKA, NVGP, VKJP etc.
Artikel 3 – Kosten

(Alle vermelde bedragen zijn excl btw.)
Deelname kost éénmalig 25 euro. De jaarlijkse kosten per adreslijst zijn (per adreslijst waar u zich voor opgeeft) 10 euro, indien u via een automatische incasso betaald, anders is het 12,50 per jaar. U wordt dan vermeld op de adreslijst van uw regio. Tegen meerkosten kan een informatiepagina toegevoegd worden en/of koppelingen aan e-mailadres en website. Aanbrengen van wijzigingen: 15 euro per wijziging. Kosten per betalingsherinnering: 5,50 euro. Alle vermelde bedragen zijn excl. btw. Indien u zich opgeeft voor een vermelding gaat u akkoord met de vermelde voorwaarden, de kosten, en de daaraan verbonden betalingsverplichting. U ontvangt een factuur, overeenkomstig de kosten, zoals op deze pagina’s vermeld staan. De betalingstermijn is 14 dagen. U gaat akkoord met de elektronische toezending van facturen. Facturen worden in .pdf formaat aangemaakt en verzonden per e-mail. Wijzigingen dienen per e-mail aan info@amerweb.nl aangeleverd te worden. U bent zelf verantwoordelijk wijziging van uw e-mail adres tijdig door te geven. Indien u dat niet doet, kunnen de administratiekosten oplopen. De betalingsherinneringen worden nl. ook per email verstuurd.
Bij het afgeven van een machtiging voor automatische incasso wordt het bedrag automatisch afgeschreven van het banknummer dat u bij uw machtiging heeft opgegeven. U kunt op elk gewenst moment de machtiging intrekken. Indien U het niet eens met een bepaalde automatische afschrijving heeft u 30 dagen de tijd om het geïncasseerde bedrag terug te laten boeken door uw bank.

Artikel 4 – Beëindiging van deelname

Deelname is steeds voor de duur van een jaar. Uw deelname wordt stilzwijgend verlengd steeds met een periode van één jaar. Opzegging dient 2 maanden van te voren te gebeuren. Bij latere afmelding dient de bijdrage voor het betreffende jaar volledig voldaan te worden. Bij prijsverhogingen heeft u vanzelfsprekend het recht uw deelname niet te verlengen, en bent u niet gebonden aan de opzegtermijn!

De deelname van een deelnemer zal door www.allehypnotherapeuten.nl worden beëindigd:
1 indien de deelnemer nalatig blijkt te handelen met betrekking tot bovenstaande artikelen.
2 na een tuchtrechtelijke veroordeling van een daartoe geautoriseerde instantie.

Artikel 5 – Privacystatement

Amerweb heeft uw privacy geregeld volgens de AVG regelgeving.  Concreet regelt de AVG onder meer dat bedrijven niet zomaar persoonlijke gegevens van u mogen opslaan en daar iets mee doen waarvoor u geen toestemming heeft gegeven.U kunt dit nalezen in de algemene voorwaarden van Amerweb die hierop van toepassing zijn (hier te vinden). Dat is een hoop juridische tekst die erop neer komt dat we nooit uw gegevens ergens anders voor zullen gebruiken dan voor de vermeldingen waar u zich voor op hebt gegeven, dat we alles zo goed mogelijk beveiligd hebben, dat we uw privacy voorop hebben staan. (meer lezen)

NB:Voorkom daarmee administratiekosten en geef een wijziging van uw e-mailadres door aan info@amerweb.nl.